16 junho 2015

Os bons e os maus segundo António Muchanga

1 comentário:

Sir Baba Sharubu disse...

Ni lazima kuwa rahisi kwa Antonio Muchanga kuwa msemaji wa chama ambayo ina kitu cha kusema.

[Nao deve ser facil para Antonio Muchanga ser porta-voz de um partido que nada tem a dizer]